Έλεγχοι για το κάπνισμα στην Κατερίνη. Καμία παράβαση δεν βεβαίωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

Καμία παράβαση δεν βεβαίωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης.

Συνεχείς τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται σε καταστήματα υγειονομικού ελέγχου στην Κατερίνης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν 21 τακτικοί και πέντε έκτακτοι έλεγχοι σε καταστήματα και δεν βεβαιώθηκε καμία παράβαση ούτε επιβλήθηκε πρόστιμο.

Σύμφωνα με τον μηνιαίο απολογισμό της Δημοτικής Αστυνομίας τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Κατερίνης προσαρμόστηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το κάπνισμα απαγορεύεται σε:

  • νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων,
  • εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης,
  • χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων,
  • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ)
  • κέντρα διασκέδασης, κλπ.

Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα στις διατάξεις του αντικαπνιστικού νόμου αναφέρονται τα εξής:

Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.

Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.

Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.


Μοιραστείτε το Άρθρο