Ανακοίνωση Βολής Με Πραγματικά Πυρά Στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου.

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ (αρχείο)

Ανακοίνωση πραγματοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με εκτέλεση πραγματικών πυρών στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου την 31 Μαϊ 22 και στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 30 Ιουν 22.

Για την αποφυγή και πρόληψη ατυχημάτων, παρακαλούνται:

                α.     Το Α. Τ. Δίου – Ολύμπου, για την κατά την κρίση του λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

                β.     Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, για την τήρηση ετοιμότητας, επέμβασης σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς.

                γ.     Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου, για την ευρεία κοινοποίηση του συνημμένου, στους κατοίκους των περιοχών του.

                δ.     Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι ιστοσελίδες για την ανακοίνωση του συνημμένου εντύπου.

                ε.      Οι εφημερίδες, για τη δημοσίευση του συνημμένου υπό μορφή είδησης (ατελώς).

                στ.    Ο Κυνηγετικός Σύλλογος, και ο Ορειβατικός Σύλλογος Λιτοχώρου, για την ενημέρωση των μελών τους.

Το Γ΄ΣΣ και η XX ΤΘΜ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

Χειριστής θέματος: Ανχης (ΤΘ) Κων/νος Κυριακόπουλος, Δντής 2ου ΕΓ, τηλ. 857-4200 και 23520-94200.

 

Ακριβές Αντίγραφο

 

Ανχης (ΤΘ) Κων/νος Κυριακόπουλος

Ταξχος Νικόλαος Αθάνατος

Διοικητής Δντής 2ου ΕΓ

 


Μοιραστείτε το Άρθρο