ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ’40 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του αμφιθεάτρου στο πάρκο του ’40 μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Με παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της περιοχής συνεχίζει δυναμικά η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας το έργο της με γνώμονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της Πιερίας»

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ’40 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ».

Τη σύμβαση υπέγραψαν η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου και ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού, κ. Ευάγγελος Λαγδάρης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση  των εργασιών, που προέρχονται από το Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας  και του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού  ο οποίος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου για  τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στο αμφιθέατρο στο ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ’40 στην Τοπική Κοινότητα Μεθώνης

Με την υλοποίηση του έργου, θα διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, με σκοπό την προβολή της πολιτιστικής «ταυτότητας» της περιοχής και την αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Ο Δήμος αναλαμβάνει -μεταξύ άλλων- την ωρίμανση του έργου (σύνταξη/θεώρηση μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων), την εκτέλεση του έργου/αντικειμένου της σύμβασης και τη διασφάλιση της λειτουργίας και συντήρησης του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, επεσήμανε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας συνεχίζει το έργο της μέσα από παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της περιοχής, της ποιότητας ζωής των πολιτών και επισκεπτών της Πιερίας αλλά και την τουριστική ανάπτυξη του τόπου.


Μοιραστείτε το Άρθρο