ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – Θέμα: “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ”, με τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΙΠΙΛΙΟ [0004].

Μοιραστείτε το Άρθρο

Ο Αλέξανδρος Πιπιλιός μας φέρνει ένα Βιβλικό Μήνυμα με θέμα “Πνευματική Υγεία”.

 ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Θέμα: "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ", με τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΙΠΙΛΙΟ [0004].

Μιά παραγωγή της Διαδικτυακής

www.sporeas.tv

και

www.sporeas.gr

 


Μοιραστείτε το Άρθρο