ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – 14.02.2018

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

του Γιώργου Οικονομίδη

www.Pieria.tv

(15/02/2018)

 

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος τού Δήμου Κατερίνης κ. Γιώργος Κυριακίδης, στο Δημοτικό Συμβούλιο τής Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου 2018, έθεσε σε πρό ημερησίας διάταξη τρία καίρια ερωτήματα, που είναι αυτά που ταλανίζουν τον Δήμο μας με τα ακίνητα τής Παραλίας Κορινού «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» όπου επί σειρά ετών βρίσκεται στο «σκοτάδι» καθώς και η προσφάτως δημιουργηθείσα Πλατεία Δημοκρατίας.

Τρίτο ερώτημα η περιβόητη διαμάχη τού Δήμου με την Κοινότητα Καλλιθέας Κατερίνης και τους δύο (2)… προέδρους της που αποτελούν “παγκόσμια πρωτοτυπία”, με τον εκλεγμένο πρόεδρο στον πρώτο όροφο και τον δεύτερο, διορισμένο από τον δήμαρχο, στο ισόγειο τού Κοινοτικού κτηρίου.

Απάντηση δεν δόθηκε -ώς συνήθως- στα ερωτήματα αυτά από τον δήμαρχο Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη.

Για το πρώτο και επίκαιρο θέμα τής «ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ» στον Κορινό Πιερίας, ο Γιώργος Κυριακίδης μάς απέστειλε το παρακάτω δελτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ», σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) η υποχρέωση ανάρτησης στο Διαύγεια καταλαμβάνει και τις πράξεις (όπως απαριθμούνται στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου) που εκδίδουν τα όργανα των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού.

Γιατί λοιπόν δεν γινότανε ανάρτηση των αποφάσεων, στην Δημοτική Επιχείρηση «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» έως και τον Μάϊο του 2017. Γιατί δεν γινότανε ανάρτηση των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών, πράξεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, αποφάσεων έγκρισης δαπάνης και  οριστικοποίησης των πληρωμών με το ακριβές ποσό πληρωμής για κάθε επιμέρους δαπάνη κλπ όπως επιβάλει ο σχετικός Νόμος. Πώς γινότανε οι πληρωμές από την εταιρεία χρηματικών ενταλμάτων που δεν είχανε αναρτηθεί στο Διαύγεια.

Επίσης για ποιο λόγο δεν είχε ενταχθεί η παραπάνω Δημοτική Επιχείρηση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (σχετικά με τις αμοιβές υπαλλήλων και αιρετών).

Οι δημότες του Δήμου Κατερίνης και ιδιαίτερα του Κορινού περιμένουν με  ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

www.Pieria.tv

©2018

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2018
Μοιραστείτε το Άρθρο