ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 στο Νομό Πιερίας.

Μοιραστείτε το Άρθρο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Κατερίνη, 08 Μαρτίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΥ

Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 στο Νομό Πιερίας.

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων, ανακοινώνει ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων που αφορά στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί στις 11/03/2016 μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Γεώργιος Ίτσιος

 

www.sporeas.tv

ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. (2).


Μοιραστείτε το Άρθρο