ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ME ΔΙΔΥΜΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΡΟΧΟ.

Μοιραστείτε το Άρθρο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας ανακοινώνεται ότι:

  1. Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες, με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό, των οποίων η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας ή έδρα της επιχείρησης του κατόχου, ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ως εξής:
  2. i) Οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες μετά την 1η Φεβρουαρίου 2012 , υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο µετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, µε προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν, έως µία (1) εβδομάδα µετά την ημερομηνία αυτή.
  3. ii) Οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που έχουν ταξινομηθεί ως μεταχειρισμένες μετά την 1η Φεβρουαρίου 2012, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο εντός τριών (3) μηνών, ήτοι έως και την 30η  Απριλίου 2016.

     iii) Οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που έχουν ταξινομηθεί ως καινούργιες ή μεταχειρισμένες πριν την 1η Φεβρουαρίου 2012 υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο εντός τριών (3) μηνών, ήτοι έως και την 30η  Απριλίου 2016.

  1. 2. Οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό που κυκλοφορούν στην Πιερία αλλά η αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας διεύθυνση κατοικίας ή έδρα επιχείρησης είναι άλλου Νομού, στον οποίο έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο, υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης του Νομού στον οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας.
  2. 3. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν µε τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τον καθορισµό της ημερομηνίας ελέγχου.
  1. Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας, ο οποίος την προσκομίζει εκπρόθεσμα για περιοδικό ή επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύµφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία και τιμωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

 

www.sporeas.tv

www.pieria.tv


Μοιραστείτε το Άρθρο