ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο

Δήμος Κατερίνης

Γραφείο τύπου

22-03-2016

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ.

Σάββας Χιονίδης: «Η στήριξη των αγροτών αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τον Δήμο Κατερίνης, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις αύξησης της παραγωγής και ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ

Στην ενίσχυση των υποδομών άρδευσης, στην εξασφάλιση επάρκειας νερού για τις αγροτικές καλλιέργειες,  στην στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της τοπικής οικονομίας γενικότερα αναμένεται να συμβάλλει, η ολοκλήρωση της κατασκευής δύο αρδευτικών δεξαμενών στη Δημοτική Ενότητα Πέτρας του Δήμου Κατερίνης.

Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 615.000 ευρώ με Φ.Π.Α. το καθένα, ενώ η χρηματοδότησή τους σε ποσοστό 100% έγινε μέσω του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013».

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δεξαμενή αφορά το έργο «Κατασκευή λιμενοδεξαμενής στη θέση Καλόγηρος» χωρητικότητας 135.125 κυβικών, ενώ η έκταση που καταλαμβάνει είναι 24 στρέμματα. Η δεξαμενή αναμένεται να αποτελέσει μια λεκάνη αποθήκευσης αρδευτικού ύδατος για την άρδευση του αγροκτήματος Ράχης.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιελάμβαναν εκσκαφή με υδατοστεγάνωση από γεωύφασμα και πολυαιθυλένιο, εκσκαφή αγωγών πλήρωσης, εργασίες υπερχείλισης, εκκένωσης, στεγάνωσης της δεξαμενής, ενώ στην τελική φάση έγινε η τοποθέτηση των υλικών στεγάνωσης και η περίφραξη της δεξαμενής,

Το δεύτερο έργο αφορά την «Κατασκευή 1ου Χωμάτινου Ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ»,  μια αρδευτική δεξαμενή  χωρητικότητας  68.118,75 κυβικών και  έκτασης 15 στρεμμάτων, μέσω της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης νερού, για την πληρέστερη άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής, ένα υδραυλικό έργο, το οποίο θα κάνει καλύτερη τη διαχείριση του νερού, μέσα από ένα πρόγραμμα συνολικής αντιμετώπισης της άρδευσης της περιοχής και σύνδεσης των υφιστάμενων υποδομών με τα νέα έργα.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν, μεταξύ άλλων περιελάμβαναν την εκσκαφή της δεξαμενής, διορθώσεις των πρανών, τοποθέτηση του γεωϋφάσματος και της μεμβράνης στεγανοποίησης.

Όπως σημειώνει με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Δήμαρχος Κατερίνης, Σάββας Χιονίδης: «Η στήριξη των αγροτών αποτελεί κεντρική πολιτική και βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τον Δήμο Κατερίνης, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις αύξησης της παραγωγής και ενίσχυσης του εισοδήματός των αγροτών. Σε αυτή την κατεύθυνση καθημερινά εκτελούμε έργα σε κάθε Τοπική Κοινότητα, μέσα από την αξιοποίηση τόσο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και με ιδίους πόρους».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΑΗΔΗ ΜΗΤΡΙΝΑ 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 5

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,  Δημήτρης Βαϊνάς τονίζει σχετικά: «Συνεχίζουμε να υλοποιούμε υποδομές που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας στον πρωτογενή τομέα,  μειώνουν το κόστος παραγωγής, στηρίζοντας έτσι το αγροτικό εισόδημα και την τοπική οικονομία γενικότερα.. Αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε ουσιαστικά τις αγροτικές υποδομές  στις γεωργικές περιοχές στο σύνολο του Δήμου Κατερίνης».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σε εξέλιξη είναι οι εργασίες κατασκευής και του 2ου Χωμάτινου Ταμιευτήρα στην περιοχή «ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ», της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας.

 

www.pieria.tv

Pieria.Tv 1 - SMAL


Μοιραστείτε το Άρθρο

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment