Διευκρινίσεις και ενημέρωση του κοινού σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα μερίδας του τοπικού τύπου για το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

Δήμος Κατερίνης

Γραφείο τύπου

12-09-2108

  • Οι υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν διαχρονικά ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα για την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Μουσικό Σχολείο.
  • Τα δημοσιεύματα αφορούν τις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ Δήμητρα, στις οποίες οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν μετά την οριστική έγκριση από την Περιφέρεια του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
  • Βασικός στόχος και προτεραιότητα για τον Δήμο Κατερίνης η ανέγερση νέου κτιρίου για το Μουσικό Σχολείο.
  • Έχει ολοκληρωθεί και το κτιριολογικό πρόγραμμα του νέου Σχολείου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Προς ενημέρωση των δημοτών και αποκατάσταση της αλήθειας, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα μερίδας του τοπικού τύπου με θέμα: «Αναβαθμίζονται» οι εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης – Ανακοίνωση διαμαρτυρίας»,  που υπογράφουν ο  Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης επισημαίνουμε τα εξής:

Το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικού Σχολείου Κατερίνης», όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ενώ εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου, οι οποίες παραχωρήθηκαν στο Δήμο Κατερίνης από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Έγκαιρα προς αυτή την κατεύθυνση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης συνέταξαν την σχετική μελέτη, η οποία διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια προκειμένου να προβούμε σε όλο το φάσμα των προβλεπόμενων παρεμβάσεων, στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος σημειωτέον έως σήμερα δεν λειτουργεί ως σχολείο, όπως προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται στο δημοσίευμα και συνακόλουθα αποτυπώνεται στο φωτογραφικό υλικό που επισυνάπτεται.

Οι παρεμβάσεις, αφορούν χώρο (πρώην ΚΕΓΕ), ο οποίος μετά τις επικείμενες παρεμβάσεις και έως την ανέγερση νέου κτιρίου για το Μουσικό Σχολείο, πρόκειται προσωρινά να λειτουργήσει ως μέρος αυτού.

Αξίζει με την ευκαιρία να επισημανθεί, ότι οι υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν διαχρονικά ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα για την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Μουσικό Σχολείο.

Επιπλέον, ήδη σε συνεννόηση με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, οι υπηρεσίες του Δήμου μας υλοποίησαν προκαταρκτικές εργασίες, που δύνανται να πραγματοποιηθούν στην παρούσα φάση, όπως π.χ. ενοποίηση χώρων αίθουσας εκδηλώσεων και  απομάκρυνση παλαιών αντικειμένων. Παράλληλα, μετά την οριστική έγκριση από την Περιφέρεια του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, οι υπηρεσίες μας είναι σε ετοιμότητα να υλοποιήσουν άμεσα όλες τις προβλεπόμενες εργασίες.

Βασικός μας στόχος στον Δήμο  Κατερίνης και προτεραιότητα για  το Μουσικό Σχολείο συνιστά η ανέγερση νέου κτιρίου και ένα ουσιαστικό και θετικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί αφενός, το γεγονός, ότι, θετικά αποφάνθηκε για την καταλληλόλητα του οικοπέδου, στο οποίο πρόκειται  να ανεγερθεί το νέο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, η αρμόδια επιτροπή εξέτασης της καταλληλόλητας, αναγκαιότητας και της επιλογής χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων.

Αφετέρου, όπως έχουμε έγκαιρα γνωστοποιήσει το «Πρακτικό Καταλληλόλητας», διαβιβάστηκε μαζί με άλλα συμπληρωματικά στοιχεία και απαιτούμενα δικαιολογητικά στις ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.), προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπόνηση – σύνταξη της μελέτης  και τέλος η ανέγερση του Σχολείου. Ταυτόχρονα, ήδη έχει ολοκληρωθεί και το κτιριολογικό πρόγραμμα του Σχολείου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στο Δήμο Κατερίνης διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι επενδύουμε σταθερά στην Παιδεία με σοβαρότητα, με σχεδιασμό, με προγραμματισμό. Παράλληλα, καθημερινά στηρίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία εξασφαλίζοντας για τα σχολεία μας, την αξιοπρεπή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, την ενίσχυση του έργου εκπαιδευτικών και μαθητών.

 

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος & πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Χρυσόστομος Κυραϊλίδης


Μοιραστείτε το Άρθρο