Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω εφαρμογής των Μνημονίων

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

 

του Β. ΝΟΥΛΕΖΑ

Δικηγόρου

 

Με την ψήφιση από την βουλή και την εφαρμογή των απανωτών, διαδοχικών Μνημονίων παραβιάζονται και καταστρατηγούνται ευθέως τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, Διεθνή πρωτόκολλα που έχει επικυρώσει το ελληνικό κράτος, το Σύνταγμα, τα ατομικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα.

Εικόνα διαδικτύου

Οι σκληροί, αντικοινωνικοί μνημονιακοί νόμοι που τέθηκαν σε εφαρμογή από την υπαγωγή της Ελλάδας στό ΔΝΤ και την σύναψη τοκογλυφικών δανειακών συμβάσεων με τους θεσμούς, καταρχήν μία σύγχρονη γενοκτονία, εθνική καταστροφή με χιλιάδες αυτοκτονίες απελπισμένων ανθρώπων πού έφθασαν στά όρια της απόγνωσης, μία ανεπίτρεπτη και παράνομη κατάργηση, διάλυση επιχειρήσεων, απώλεια θέσεων εργασίας, περικοπές μισθών και συντάξεων, υπέρμετρη και άδικη υπερφορολόγηση δυσανάλογη των εισοδημάτων, συρρίκνωση δικαιωμάτων εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας με υπαίτια και αντισυνταγματική συμπεριφορά της ελληνικής Κυβέρνησης που νομιμοποιήθηκε από την Βουλή που υπερψήφισε νόμους αντίθετους στο Σύνταγμα καταστολής και τιμώρησης της πληττόμενης κοινωνίας.

Οι θιγόμενοι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα και έννομο συμφέρον να στρέφονται κατά του ελληνικού Δημοσίου, να προσφεύγουν με Αγωγή αδικοπραξίας στα εθνικά Δικαστήρια αλλά και στο ΕΔΔΑ, στήν συνέχεια εναντίον του ελληνικού δημοσίου (βλ ΥΠ.ΟΙΚ.) και της Ε.Ε. διεκδικώντας κατά τις διατάξεις τών άρθρων 57,298, 299.914 ΑΚ αποζημίωση για τήν προκαλούμενη εκ της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς τους προκαλούμενη ηθική και οικονομική βλάβη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017
Μοιραστείτε το Άρθρο