Επιμελητήριο Πιερίας: Διευκρινίσεις για την μέχρι της 30-6-2020 παράταση ανανέωσης αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

Κατερίνη, 28/04/2020

 Το Επιμελητήριο Πιερίας, στο πλαίσιο της διαρκούς και έγκυρης ενημέρωσης των μελών του, διευκρινίζει τα εξής:

  • Σύμφωνα με την από 30/03/20 ΠΝΠ, Τεύχος Α75, η εν θέματι παράταση αφορά όχι μόνο τους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αλλά και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
  • Ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός της εν λόγω παρατάσεως.
  • Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ      

28ης Οκτωβρίου 9               

60134 Κατερίνη

τηλέφωνο: 2351023211               

φαξ: 2351025124              

e-mail: info@champier.gr             

Website: https://www.champier.gr

 


Μοιραστείτε το Άρθρο