ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18-9-2018 ΤΟΥ Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

Γιώργος Κυριακίδης
Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Κατερίνης

Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα αποχωρήσει, κατά την συζήτηση του 18ου θέματος που αφορούσε την έγκριση μελέτης με τίτλο: «Βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων», την Έγκριση Σχεδίου Τευχών Δημοπράτησης του έργου και την Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. Π. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης, διαμαρτυρόμενος για την έλλειψη των σχετικών εισηγητικών εγγράφων τα οποία προσκομίστηκαν στους Δημοτικούς Συμβούλους αφού είχε ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να ρωτήσω:

  • Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη για την περιοχή παρέμβασης, κι’ αν ναί, έχει ληφθεί υπόψιν στη μελέτη και γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στα σχετικά εισηγητικά έγγραφα;
  • Έχει ληφθεί υπόψιν το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης στην περιοχή παρέμβασης και γιατί δεν αναφέρετε τίποτε στα σχετικά εισηγητικά έγγραφα;

 

Γιώργος Κυριακίδης

Δημοτικός Σύμβουλος


Μοιραστείτε το Άρθρο