Ευαγγέλιο Λουκά: 5′ 1-11. “Η κλήση τού Αποστόλου Πέτρου”.

Μοιραστείτε το Άρθρο

Ευαγγελιστικό μήνυμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά.

“Η κλήση τού Αποστόλου Πέτρου”.

Με τόν Σπύρο Κατωπόδη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020

Μοιραστείτε το Άρθρο