ΘΡΗΣΚΕΙΑ ή ΧΡΙΣΤΟΣ; Μαριάμ, από ταπεινή δούλη Θεού, “ΠΑΝΑΓΙΑ και ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ”!!!

Μοιραστείτε το Άρθρο

τού Γιώργου Οικονομίδη.

ΜΑΡΙΑΜ ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΑΗ μακαριοτέρα όλων των εποχών, Μαριάμ, και ταπεινή δούλη του Θεού -κατά την δική της ομολογία- [Λουκάς: α’ 48], και κατά σάρκα μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έγινε από τους ορθό(κακό)δοξους –συνεργεία του πονηρού“Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ” και δεσπόζει τους πάντες από εκεί που την κατέταξαν τα ασθενή (επιεικής πλέον ο όρος) μυαλά των εθελοτυφλούντων, προβάλλοντας μιά αγία τετράδα στους πιστούς τους.

Με την κάμερα τής sporeas.tv βρεθήκαμε σε ορθόδοξο ναό όπου καί σας μεταφέρουμε την “ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ” (και όχι μόνο) να καλύπτει το σύνολο της οροφής του ιερού της εκεί εκκλησίας, όπου και στο Βίντεο που αμέσως ακολουθεί, παραλληλίζουμε την τοιχογραφία εκείνη με τις ειδωλολατρικές θεότητες.

“Οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εις το ψεύδος, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν την κτίσιν μάλλον παρά τον κτίσαντα, όστις είναι ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν” [Ρωμαίους: α’ 25].

Κυκλοφορεί ο μύθος ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ιατρός το επάγγελμα, ζωγράφισε πρώτος την εικόνα της παναγίας, και όμως, για πρώτη φορά κατά τον 5ον αιώνα μ.Χ. βρίσκουμε ναό αφιερωμένο στην Μαριάμ στην Έφεσο, για τον λόγο ότι, η παράδοση λέει πως πέθανε και ετάφη εκεί η μακαρία αγία Παρθένος. Τόσοι αιώνες δηλαδή ήταν στην αφάνεια η εικόνα της Μαρίας, ζωγραφισμένη από τον Λουκά;;;!!!

Οι Ιστορικοί παρατηρούν ότι, η δεισιδαιμονία του όχλου εκείνου της Εφέσου, ήδη είχε κατατάξει την Μαρία στην θέση της άλλοτε θεάς Αρτέμιδος των Εφεσίων, και φανατίζονταν υπέρ της μνήμης της όπως το ίδιο έκαναν και για την θεά Άρτεμις:..

“…έγεινε μία φωνή εκ πάντων των κραζόντων, έως δύο ώρας· Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων [Πράξεις Αποστόλων: ιθ’ 34].

Πέραν τούτου, γενικεύθηκε αργότερα η συνήθεια να ονομάζουν τους χριστιανικούς ναούς με τα ονόματα των διαφόρων αγίων, όπου κατά τους πρώτους αιώνες κάτι τέτοιο ήταν άγνωστο στους Χριστιανούς ή εθεωρείτο, το λιγότερο, αίρεση.

MARIAM 2.jpg

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΕΣΜΟ:

“ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΑΣΜΑ” ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟ-ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΕΙΑΣ

 
Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.tv
sporeas.gr
 
 
 
 
 

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment