Ιωάννης’ 3:16

Μοιραστείτε το Άρθρο

Ενώ μάς άξιζε ο αιώνιος θάνατος, ο Θεός έστειλε τόν Υιό Του Ιησού Χριστό τήν κατάλληλη στιγμή να πάρει τήν δική μας θέση, και θανατώθηκε Αυτός για εμάς επάνω στόν Σταυρό.

Ιωάννης 3'16

 

14 Σεπτεμβρίου 2012

Γιώργος Οικονομίδης
sporeas.tv
sporeas.gr

 


Μοιραστείτε το Άρθρο

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment