Κίνδυνος να χαθούν αποζημιώσεις λόγω καύσης καλαμιών

Μοιραστείτε το Άρθρο

Σύμφωνα με την απόφαση πολλαπλής συμμόρφωσης (ΥΑ 1791/74062/15 – ΦΕΚ 1468 Β ́) όσοι παραγωγοί  λαμβάνουν  άμεσες οικονομικές ενισχύσεις από την Ε.Ε. (ΟΣΔΕ), ενισχύσεις του αμπελοοινικού τομέα, ετήσιες πριμοδοτήσεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του Π.Α.Α. 2007-2013 (βιολογική γεωργία κλπ) και εξισωτική αποζημίωση υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, να επιλέγεται μια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές σχετικά με τα υπολείμματα (καλαμιά) των καλλιεργειών:

¡) ενσωμάτωση στο έδαφος

  1. ii) βόσκηση της καλαμιάς

iii) διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα  και ενσωμάτωση της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

          Σε περίπτωση, όμως, που διαπιστωθεί καύση της καλαμιάς (από σιτηρά, ρύζι κλπ.) χωρίς να υπάρχει προηγούμενη άδεια, επιβάλλονται κυρώσεις επί των ενισχύσεων που αιτούνται οι γεωργοί.

          Η συγκεκριμένη πρακτική της καύσης των υπολειμμάτων απαγορεύεται τελείως σε περιοχές Natura, ενώ εκτός αυτών των περιοχών επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με άδεια από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

          Επισημαίνεται ότι σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημέρωνε τους γεωργούς ότι στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξάγει για την εφαρμογή της απόφασης Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ελέγχεται μεταξύ άλλων η διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές αφορούν στο σύνολο σχεδόν των ενισχύσεων (Βασική και Πράσινη Ενίσχυση, Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, Εξισωτική Αποζημίωση, Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα κ.α.).

Για το λόγο αυτό καλούνται οι γεωργοί να μην προβαίνουν σε καύση των  υπολειμμάτων των καλλιεργειών τους, παρά μόνο εφ’ όσον διαθέτουν προηγούμενη  άδεια από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τονίζεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει παραχωρήσει από το 2013 στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης, ώστε να εντοπίζονται  άμεσα οι νομείς-κάτοχοι των αγροτεμαχίων στα οποία εκδηλώνεται καύση της καλαμιάς, προκειμένου να κινείται η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Συνεπώς, πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό από όλους τους αποδέκτες ενισχύσεων στην περιοχή της Πιερίας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ότι η πρακτική καύσης των σιτοκαλαμιών επιφέρει άμεσες οικονομικές κυρώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε τις ποινικές ευθύνες που μπορεί να προκύψουν και προβλέπουν ακόμη και φυλάκιση, στους δράστες που προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Φαλάρας Ευάγγελος
Διοικητής Π.Υ.Κατερίνης

 

πηγή: www.Pieria.tv

 


Μοιραστείτε το Άρθρο