Κλείνει ο -δίχως άδεια λειτουργίας- ΧΥΤΑ του Δήμου Κατερίνης. Νέα και βαριά πρόστιμα από την περιφέρεια.

Μοιραστείτε το Άρθρο

Για ακόμα μια φορά ο Δήμος Κατερίνης στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων.

Μετά την καμπάνα των 91.000€ το 2011 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με νέα απόφαση της διέταξε το κλείσιμο του ΧΥΤΑ και επέβαλε νέο πρόστιμο 86.871€ στον Δήμο Κατερίνης για σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων:

ΧΥΤΑ Κατερίνης 1

 • Λειτουργία ΧΥΤΑ χωρίς να έχει σε ισχύ περιβαλλοντική αδειοδότηση,
 • χωρίς να έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας  και χωρίς να έχει λάβει ποτέ άδεια λειτουργίας,
 • έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας και αντιπυρικής προστασίας,
 • μη παρακολούθηση εκπομπών βιοαερίου και πλημμελής συλλογή και καύση βιοαερίου,
 • μη ενημέρωση της αδειδοδοτούσας αρχής σε περιπτώσεις αστοχίας κατασκευής ή και λειτουργίας του ΧΥΤΑ,
 • μη εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού εντός του ΧΥΤΑ και μη παρακολούθηση μετεωρολογικών στοιχείων,
 • μη εγκατάσταση πλύσης τροχών των απορριμματοφόρων στην είσοδο του ΧΥΤΑ,
 • μη ύπαρξη χώρου εκφόρτωσης για δειγματοληψία στην είσοδο του ΧΥΤΑ,
 • μη ύπαρξη γεωτρήσεων για την παρακολούθηση υπόγειων υδάτων στην εγγύς περιοχή του ΧΥΤΑ.

Και η Περιφέρεια καταλήγει:

Συνεπώς, λόγω σημαντικής υπέρβασης της δυναμικότητας διάθεσης ΑΣΑ του ΧΥΤΑ και επειδή η συνέχιση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ως έχει, δεν σχετίζεται πλέον με υγειονομική ταφή αλλά εξελίσσεται σταδιακά σε χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων, ενός χώρου που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας από 16/10/09 και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από 01/01/14 επιβάλλεται η άμεση παύση λειτουργίας όλων των φατνωμάτων (ενεργών και μη) του ΧΥΤΑ.

Κύριε Χιονίδη.

Είσαστε Δήμαρχος από το 2007 οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι δεν γνωρίζατε και ότι δεν έχετε καμιά ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση.

Ο ΧΥΤΑ έχει ξεχειλίσει, τα πρόστιμα πέφτουν βροχή και εσείς αν και Πρόεδρος της Επιτροπής περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ αδιαφορείτε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εκτρώματος που αφήσατε να δημιουργηθεί και το κόστος που καλείτε να πληρώσει ο Δημότης της Κατερίνης.

Αντί να σχεδιάζετε να στείλετε τα σκουπίδια της Κατερίνης στην Κοζάνη με κόστος 25€ / τόνο συν το κόστος μεταφοράς θα έπρεπε να έχετε βρει τρόπους διαχείρισης ή και αξιοποίησης των σκουπιδιών και όχι να χρεώνετε τον Δήμο και τους Δημότες με ακριβές λύσεις της τελευταίας στιγμής.

Κύριε Χιονίδη είστε υπεύθυνος για :

 • Τα πρόστιμα που καλείται να πληρώσει ο Δήμος.
 • τη λειτουργία του ΧΥΤΑ χωρίς άδεια λειτουργίας και χωρίς περιβαλλοντολογική άδεια.
 • Την υπερφόρτωση του ΧΥΤΑ κατά 30% τουλάχιστον πέραν της δυναμικότητας του.
 • Την μη αποκατάσταση του ΧΥΤΑ.
 • Την μετατροπή του ΧΥΤΑ σε χωματερή.

Κύριε Δήμαρχε θέσατε και θέτετε σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. 

Κύριε Δήμαρχε δεν μπορείτε πλέον να κρύβεστε.

 

Για την Δημοτική Παράταξη “Άλλος Δρόμος”

Γιώργος Κυριακίδης

 

 

 

 

 

 

Γιώργος Κυριακίδης

 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ www.sporeas.tv

 


Μοιραστείτε το Άρθρο