Λουκάς: ιη’ 9-14. Παραβολή Τελώνη και Φαρισαίου.

Μοιραστείτε το Άρθρο

Παραβολή Τελώνη και Φαρισαίου.

Ο Σπύρος Κατωπόδης μάς φέρνει ένα Ευαγγελιστικό μήνυμα από τό Ευαγγέλιο τού Λουκά κεφάλαιο ιη και εδάφια 9-14.

 

 

 

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020
Μοιραστείτε το Άρθρο