Ματθαίος: κεφάλαια 5, 6 και 7. Μήνυμα.

Μοιραστείτε το Άρθρο

Ευαγγελιστικό μήνυμα μέ τόν Σπύρο Κατωπόδη.

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020
Μοιραστείτε το Άρθρο