ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΡΟΥΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017

†  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος

πρός τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

 

† Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Μητροπολίτης Κίτρους

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Μέσα στήν τελευταία παγερή νύχτα τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου, ὅταν σήμανε πλέον ὥρα μηδέν γιά τόν ἄνθρωπο, ἀκούστηκε ἀναπάντεχα τό πανευφρόσυνο μήνυμα ἀπό τίς οὐράνιες δυνάμεις:

«ἐτέχθη ὑμίν σήμερον Σωτήρ».

Χαρεῖτε! Γεννήθηκε γιά σᾶς Σωτήρας.

Πρίν τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ὁ κόσμος ἀπεγνωσμένα ἀναζητοῦσε σωτήρα, μέ τίς ἀναρίθμητες πληγές του. Φρικτή ἐποχή. Τό τέρας τῆς εἰδωλολατρίας παντοδύναμο. Τά στοιχεῖα τῆς φύσης, τά πτηνά, τά ἑρπετά ὅλα θεοί. Ἔντρομοι οἱ ἄνθρωποι ἐνώπιόν τους πρόσφεραν τίς φρικτότερες θυσίες. Ἡ κοσμοκράτειρα Ρώμη κέντρο διεθνοῦς διαφθορᾶς. Μωρία, βία, ἐγκληματικότητα, ἀνηθικότητα πάσης φύσεως. Αἰδώς πουθενά, ἀθωότητα ἀνύπαρκτη, τά ἐγκλήματα ἐκτελοῦνταν δημόσια. Καί τό χειρότερο; Τά πάθη δικαιολογοῦνταν στό πρόσωπο τῶν πολυάριθμων θεῶν, ὁ καθένας ἀπό τούς ὁποίους προστάτευε καί μία ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Ἡ γυναίκα ἦταν καί δέν ἦταν ἄνθρωπος, τά παιδιά παραθεωροῦνταν, βρέφη ἀπροστάτευτα ἔμεναν ἔκθετα, τροφή στίς ἀγέλες τῶν λύκων. Οἱ δοῦλοι κατώτεροι ἀπό τά ζῶα, ἀντικείμενα γιά κάθε χρήση. Συχνά σφάζονταν, τεμαχίζονταν, ρίπτονταν στά ἰχθυοτροφεῖα τῶν μεγιστάνων ἤ κατασπαράσσονταν ἀπό τά θηρία στά ἀμφιθέατρα χάριν διασκέδασης. Ὁ κόσμος ὅλος μιά πληγή.

Καί ἀκριβῶς στήν ὥρα μηδέν γιά τόν ἄνθρωπο ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ:

  • Ὁ ἴδιος ὁ Θεός κατέρχεται στή γῆ.
  • Γίνεται ἄνθρωπος, χωρίς νά πάψει νά εἶναι ὁ Θεός, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο.
  • Ἀποκαθιστᾶ τόν ἄνθρωπο στό ἀρχικό του κάλλος.
  • Μέ τήν σταυρική Του θυσία καί τήν ἀνάσταση νικᾶ τό θάνατο.
  • Λυτρώνει τόν ἄνθρωπο καί θεώνει τήν ἀνθρώπινη φύση.

2017 χρόνια μ.Χ. Καί πάλι τραγική ἡ ἐποχή μας! Ἕνας κόσμος ψεύτης καί ψεύτικος, πολύβουος, θανατηφόρα ταραγμένος καί ἀγχωμένος. Νεοειδωλολατρεία. Ἀβυσσαλέα κενά ἀπομάκρυνσης ἀπό ὅ,τι πνευματικό. Ἄλλοι κλειδωμένοι στό σύνδρομο τῆς ἐξουσίας, ἄλλοι ἀποκλεισμένοι στή μόνωση τῆς μάζας, ἀλλοτριωμένοι, ἀλλόκοτοι. Ἡ ἀνθρώπινη ζωή ἀπαξιώνεται. Ἔκλυση ἠθῶν φοβερή, μέ τίς σοδομικές ἁμαρτίες νά νομιμοποιοῦνται. Μέ ἀρρώστιες θανατηφόρες, παιδιά νά πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα ἤ νά δέχονται ἀνεπίτρεπτη εκμετάλλευση. Μέ τίς ἑστίες πολέμου νά πληθαίνουν σέ στείρα ἀναμέτρηση δυνάμεων καί ὑπερδυνάμεων. Μέ τούς νέους Νέρωνες νά ζητοῦν τό κεφάλι τῶν Χριστιανῶν ἐπί πίνακι. Μέ τούς ψευδοσωτῆρες στόν πολιτικό καί οἰκονομικό χῶρο νά διαδέχονται ἄπρακτοι ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Παλινδρόμηση στήν προχριστιανική ἐποχή. Ὥρα μηδέν γιά τόν σημερινό ἄνθρωπο.

Ζητεῖται ἀπεγνωσμένα Σωτήρας.

2017 μ.Χ. Καί ξαφνικά μέσα στήν πολύβουη νύχτα ἀκούγεται καί πάλι τό μήνυμα: «Χριστός γεννᾶται». Ἔρχεται καί πάλι ὁ Χριστός στόν κόσμο. Γιά σένα, γιά μένα, γιά ὅλους πού ζοῦμε σήμερα: «σήμερον γεννᾶται».

Χριστός γεννᾶται! Ὅσοι πιστοί αἰσθάνονται, βλέπουν, ζοῦν τό μυστήριο, νιώθουν ὑπερκόσμια χαρά. Ὁ ἄπιστος ζεῖ στό σκοτάδι καί περιπλανᾶται. Δέν μπορεῖ νά βρεῖ τό δρόμο πού ὁδηγεῖ στή φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Τό γεγονός τῶν Χριστουγέννων θά τόν ἀφήσει ἀσυγκίνητο. Χρειάζεται δίψα πνευματική, ἀναγνώριση τῆς πνευματικῆς φτώχειας καί ἀθλιότητας, ἀπόθεση τῆς πανοπλίας τοῦ ἐγώ καί ἔνδυση, ἔστω καί λίγο, τῆς ταπείνωσης τῶν ποιμένων καί τῆς πίστης τῶν μάγων, γιά νά ἀνοίξει ὁ δρόμος τῆς προσωπικῆς μας Βηθλεέμ. Ἔτσι θά δοῦμε, θά προσκυνήσουμε καί θά νιώσουμε τόν Χριστό ὡς προσωπικό Σωτήρα. Τότε καί θά ἀναφωνήσουμε στό μήνυμα τῶν οὐρανίων ἀγγέλων:

«Ἐτέχθη Σωτήρ»! Ἀληθῶς ἐτέχθη!

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

 


Μοιραστείτε το Άρθρο