ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 † ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μητροπολίτης Κίτρους

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μητροπολίτης Κίτρους

† ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«Χριστός γεννᾶται»!

Γεννιέται σήμερα ὁ Χριστός, ὁ Σωτἠρας καὶ Λυτρωτής τοῦ κόσμου.

«Τὸ ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον καὶ ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον» γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Αὐτός πού ἀνέμεναν οἱ αἰῶνες, πού προσδοκοῦσαν οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων ὡς Μεσσία, Αὐτός πού προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες, ἦλθε! Ἦλθε ἀνάμεσά μας! Ὁ Θεός στή γῆ μας!

Ἡ προφητεία τοῦ μεγαλοφωνοτάτου προφήτου Ἡσαΐα, 750 χρόνια πρίν τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἐκπληρώνεται: «ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ». Αὐτός πού γεννιέται δέν εἶναι ἕνας ἄγγελος, οὔτε ἀρχάγγελος, δέν εἶναι ἕνας δίκαιος, ἕνας ἅγιος ἄνθρωπος. Αὐτός πού γεννιέται εἶναι ὁ Δεσπότης, ὁ Κύριος καί Θεός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ.

 • Ἦλθε ταπεινά καί ἔζησε στή γῆ μας,
 • Συναναστράφηκε μέ τούς ἀνθρώπους,
 • Ἐπισκέφθηκε τελῶνες καί ἁμαρτωλούς,
 • Εἵλκυσε κοντά Του πλήθη ἀνθρώπων,
 • Δίδαξε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
 • Θαυματούργησε στούς ἀνθρώπους.

Καί ὅταν ὁλοκλήρωσε τήν ἀποστολή καὶ τό ἔργο Του ἐπί τῆς γῆς, πρίν ἀναληφθεῖ στούς οὐρανούς, μᾶς ὑπενθύμησε πάλι τήν ἀλήθεια αὐτή: δηλαδή, ὅτι θά εἶναι μαζί μας.

Κάθε φορά πού γιορτάζουμε Χριστούγεννα αὐτή ἡ ἀλήθεια παρουσιάζεται ἐνώπιόν μας. Ἡ μορφή τοῦ νεογέννητου Κυρίου μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Θεός γεννιέται, γίνεται καί ἄνθρωπος, γιά νά εἶναι μαζί μας πάντοτε. Αὐτό εἶναι τά Χριστούγεννα. Καὶ ὅσο βαθύτερα ζοῦμε αὐτή τήν ἀλήθεια, τόσο πιό ἀληθινά Χριστούγεννα ζοῦμε. Νά πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι μαζί μας:

 • Στά εὐχάριστα καί δυσάρεστα τῆς ζωῆς μας.
 • Στίς δύσκολες ὧρες τῶν ποικίλων θλίψεων καὶ δοκιμασιῶν.
 • Στίς στιγμές τοῦ πόνου καί τῶν δακρύων.
 • Στή φάση τῶν προβληματισμῶν καὶ τῶν διλημμάτων.
 • Ἀκόμη καὶ στόν καιρό τοῦ πειρασμοῦ, ἀναμένοντας τήν ἐπιστροφή μας κοντά Του.

Γι’ αὐτό, ἑρμηνεύοντας ὁ ἱερός Χρυσόστομος τήν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα, ὑπογραμμίζει τή δύναμη πού ἔχει τό ὄνομα Ἐμμανουήλ, λέγοντας ὅτι: «ὅταν ὁ Θεός εἶναι μαζί μέ τούς ἀνθρώπους, τίποτε πλέον δέν πρέπει νά φοβοῦνται, οὔτε νά τρέμουν, ἀλλά γιά ὅλα νά ἔχουν θάρρος. Γιατί; Διότι, τονίζει ὁ Ἅγιος, τά ἀρχαῖα ἐκείνα καὶ ἀμετακίνητα δεινά καταλύθηκαν, καὶ τά νεῦρα τῆς ἁμαρτίας παρέλυσαν καί ἡ τυραννική ἐξουσία τοῦ διαβόλου καταλύθηκε, καί ὁ Παράδεισος ἄνοιξε γιά ὅλους».

Χριστούγεννα γιορτάζουμε καί φέτος. Πόσο ὅμως μᾶς θλίβουν καί συχνά μᾶς ἀπογοητεύουν, ὅσα συμβαίνουν γύρω μας; Ἔθνη πού ἑτοιμάζονται νά κηρύξουν πόλεμο, σφαγές καὶ βιαιότητες. Ἡ εἰρήνη φυγαδεύεται ἀπό τόν πλανήτη μας. Ἀδικίες ποικίλες, ἀνεργία, πτώχεια, καταστροφές, ἀθλιότητες, ἀνηθικότητα. Ὅμως, ὅσο δύσκολες καί νά εἶναι οἱ συνθῆκες γύρω μας, ὅσο καί ἄν βλέπουμε τό κακό νά βασιλεύει, ἐμεῖς πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ὁ Θεός εἶναι μαζί μας! Σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας ὁ Χριστός εἶναι στό πλευρό μας προστάτης πανίσχυρος. Ἀρκεῖ νά ἔχουμε στραμμένο τό βλέμμα μας πρός Αὐτόν καί μέ πίστη θερμή νά Τόν ἐπικαλούμαστε. Τί μπορεῖ νά μᾶς νικήσει, ὅταν εἴμαστε κάτω ἀπό τήν δική Του κραταιά προστασία; Τίποτε, ἀφοῦ γιά ἐμᾶς γεννήθηκε ὁ Λυτρωτής!

Ἄς χαροῦμε τήν ἀλήθεια ὅτι ὁ «Χριστός γεννᾶται». Γεννιέται Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης, Πάνσοφος, Παντογνώστης καί Παντοδύναμος. Θεός Ζωντανός. Ἡ χαρά καὶ ἠ ἐλπίδα μας!

«Χριστός γεννᾶται»!

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς


Μοιραστείτε το Άρθρο