ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ.

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

του Γιώργου Οικονομίδη

(Freelance Journalist – Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος)

www.Pieria.tv (02-05-2022).

Το ρεπορτάζ μου για το φυσικό αέριο που εντοπίστηκε να βγαίνει από τά έγκατα της γής στα Αλώνια Πιερίας και συνεχίστηκε με την παρουσίαση στην γνωστή εκπομπή του καναλιού Alpha «ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ», όπου μίλησε και ο καθηγητής Γεωλογίας κος Ακίνδυνος Κελεπερτζής, έχει ως αποτέλεσμα την ειλικρινή διάθεση για περεταίρω έρευνες στο φυσικό αυτό φαινόμενο.

Ο κύριος καθηγητής μου έστειλε το παρακάτω προκαταρκτικό άρθρο όπου μαρτυρεί την πρόθεση της επιστημονικής ομάδας να δώσει απαντήσεις στο πολυετές αυτό -αναξιοποίητο από την Πολιτεία έως σήμερα- φυσικό φαινόμενο, αρκεί και ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού με τον δήμαρχο Αναστάσιο Μανώλα να δείξουν την ίδια ευαισθησία και πρόθεση.

 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ομ.Καθηγητής Ακίνδυνος Κελεπερτζής

 

Η ΕΚΛΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΩΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΊΝΑΙ γνωστό ότι πριν 25 χρόνια κατά τη διάνοιξη γεωτρήσεων για ύδρευση των κοινοτήτων εντοπίσθηκε φυσικό αέριο στο νερό το οποίο διέφευγε προς την ατμόσφαιρα. Η διαφυγή του αερίου αυτού συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι, α) να μελετηθεί η επικινδυνότητα του φαινομένου όσον αφορά την υγεία των κατοίκων και β) να μελετηθεί η περιεκτικότητα και τα αποθέματα του αερίου στην ευρύτερη περιοχή με βάση την εμφάνισή του σε τρείς γεωτρήσεις και στη θέση βρωμόβρυση. Η περιοχή η οποία προτείνεται προς διερεύνηση χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη λιθολογική μονάδα και σκιαγραφείται από τις κοινότητες ΑΛΩΝΙΑ, ΚΟΥΚΟΣ, ΑΙΓΙΝΙΟ, ΚΙΤΡΟΣ, ΣΦΕΝΔΑΜΗ, ΚΑΤΑΧΑΣ ΚΛΠ., βορείως της ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό Σφενδάμης-Αλωνιών και αποτελείται από εναλλαγές μεσοχονδρόκοκκων άμμων, πηλών, μαργαϊκών ασβεστολίθων και αργίλων. Το χρώμα τους είναι τεφρό, πρασινωπό και υποκύανο. Το ορατό πάχος είναι 800 μ. Πρόκειται για υφάλμυρα – λιμναία ιζήματα του ανωτέρου ΜΕΙΟΚΑΊΝΟΥ – ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟΥ(20 εκατομμύρια χρόνια). Υπεράνω αυτών υπάρχουν οι γεωλογικοί σχηματισμοί Αιγινίου – Καταχάς.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Δύο είναι οι πιθανοί τρόποι γένεσης του αερίου.

  1. Συγκέντρωση οργανικών ενώσεων αποτελουμένων από λιγνίνη, υδρογονάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη στον πυθμένα της λεκάνης μαζί με αργιλώδη πηλό, καταβύθιση -ενταφιασμός -διαγένεση σε βάθος 1000μ. -3000μ. (θερμοκρασία 69-192 co) και σχηματισμός πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  2. Συγκέντρωση οργανικής ύλης λιμναίας έως υφάλμυρης φάσης εντός της λεκάνης ιζηματογένεσης, ενταφιασμός σε μικρότερα βάθη των 1000μ, θερμοκρασία <69 0c και σχηματισμός αερίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να σχηματισθούν και γαιάνθρακες από τη συσσώρευση φυτικών υπολειμμάτων από τη ξηρά. Προς τούτο απαιτείται η εφαρμογή γεωλογικής-γεωχημικής και γεωφυσικής μελέτης και αξιολόγηση των υπαίθριων και εργαστηριακών δεδομένων για την εκτέλεση γεωτρήσεων και υπολογισμό των αποθεμάτων. Λόγω της μεγάλης επιφανειακής εμφάνισης του φορέα ιζήματος αναμένονται μεγάλα αποθέματα αερίου.

 

©www.Pieria.tv – 2022

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2022
Μοιραστείτε το Άρθρο