ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 12  Ιουλίου 2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1:     Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη στη διοργάνωση της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα».

  • Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2:     Απολογιστική ενημέρωση σχετικά με την επιμελητηριακή αποστολή στην Ταϊβάν.

  • Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3:     Έγκριση πληρωμής α’ δόσης (50% συνολικού ποσού) στην ανάδοχο επιχείρηση «Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων Ι.Κ.Ε.», ποσού 2,450.00+24%Φ.Π.Α.= 3,038.00€, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

                 [Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 7/6/2018, Θέμα 1]

  • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 4:     Υπογραφή σύμβασης για το νέο πόρταλ του Επιμελητηρίου Πιερίας, με την ανάδοχο εταιρία «SGA Συστήματα Πληροφορικής Γεώργιος Δ. Αβραμίδης Α.Ε.» και έγκριση πληρωμής 2,480.00€ για τη δημιουργία και έγκριση πληρωμής 372.00€ για τη φιλοξενία του πόρταλ για ένα (1) έτος.

                 [Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 7/6/2018, Θέμα 4]

  • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου

Θέμα 5:     Υπογραφή σύμβασης με την επιχείρηση Κατσιγιάννης Ηλίας του Ευαγγέλου για την συντήρηση των ανελκυστήρων του κεντρικού κτιρίου, έτους 2018, με μηνιαία αμοιβή 50.00€+24%Φ.Π.Α..

  • Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Αθανάσιος Κόκκινος.

Θέμα 6:     Έγκριση δέσμευσης πίστωσης οικονομικής ενίσχυσης στην Επιμελητηριακή Εταιρία Στήριξης Επιχειρήσεων Ν. Πιερίας (Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.) για το έτος 2018, ποσού 92,000.00€.

  • Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. κ. Νικόλαος Αποστολόπουλος.

Θέμα 7:     Έγκριση δαπάνης δύο (2) σεμιναρίων πληροφορικής, ποσού 240.00*2=480.00 ευρώ.

                 [Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 2/5/2018, Θέμα 9]

  • Εισηγητής: Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών κ. Νικόλαος Μυστακίδης.

Θέμα 8:     Ολοκλήρωση μετάταξης υπαλλήλου Απόστολου Κοκράνη στο Επιμελητήριο Πιερίας.

  • Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 9:     Συμμετοχή στην Τουριστική Έκθεση Ιωαννίνων και σχετική έγκριση δέσμευσης πίστωσης 600.00€.

  • Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 10:   Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


Μοιραστείτε το Άρθρο