ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊ ΣΤΟΝ ΠΕΛΕΚΑ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΉΓΕΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

 

Ρεπορτάζ: Γιώργος Οικονομίδης

(Freelance Journalist – Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος)

www.Pieria.tv (24-04-2020)

 

Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο τής ρύπανσης καναλιού που χύνεται στον ποταμό Λεύκο, γνωστός ώς Πέλεκας τής Κατερίνης όπου και καταλήγει στην θάλασσα και την μολύνει.

Μετά από καταγγελίες στον Δήμο Κατερίνης, ο δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Βαγγέλης Κήπου, έδωσαν εντολή στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος τού Δήμου να ερευνήσουν την κατάσταση, όπερ και εγένετο.

Διαπιστώθηκε μόλυνση τού ρέματος και με έγγραφο τού Δήμου που απεστάλη στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ζητούν να πληροφορηθούν τις ενέργειες τής Αντιπεριφέρειας Πιερίας και της Αντιπεριφερειάρχη Σοφίας Μαυρίδου.

Στο εύλογο χρονικό διάστημα δόθηκε εγγράφως απάντηση στον Δήμο Κατερίνης.

Φωτογραφίες (και βίντεο) πήρα ο ίδιος επισκεπτόμενος τον χώρο.

Η ρύπανση, σύμφωνα με αυτοψίες τής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πιερίας, υφίσταται για χρόνια τώρα και δημιουργείται από κάποια μονάδα όπου τα απόβλητα καταλήγουν στο κανάλι και το μολύνουν, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.

Ρύπανση παρουσιάζουν οι διαδοχικές αυτοψίες από το έτος 2013, η οποία όμως ρύπανση εξακολουθεί έως και σήμερα.

Πρόσφατες εκθέσεις αυτοψιών από το Τμήμα Περιβάλλοντος στο ρέμα που καταλήγει στην Περιφερειακή τάφρο Κατερίνης (πλησίον της γέφυρας της επαρχιακής οδού Κατερίνης – Π. Κεραμιδίου), κάνουν λόγο για δειγματοληψίες νερού από την έξοδο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού τού πτηνοσφαγείου τής εταιρίας «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ».

Η πρώτη αυτοψία διενεργήθηκε στις 11/02/2020 όπου και λήφθηκε φωτογραφικό υλικό και δείγμα νερού, τόσο από το ρέμα, όπου διαπιστώθηκε η ρύπανση, όσο και από την έξοδο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού τού πτηνοσφαγείου τής εταιρίας «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» (δεδομένου ότι από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που βρίσκονται εκατέρωθεν του εν λόγω ρέματος δεν διαπιστώθηκε εκροή υγρών). Διαπιστώθηκε (όπως η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων): «…εκ νέου η αδιαμφισβήτητη ρύπανση του ρέματος…».

Η δεύτερη αυτοψία διενεργήθηκε την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 12/02/2020 με τον ίδιο τρόπο και στα ίδια σημεία. Λήφθηκαν φωτογραφίες από το ρέμα καθώς και τρία δείγματα νερού από την «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» σε διαδοχικές ώρες από το πρωΐ έως το μεσημέρι.

Η Τρίτη αυτοψία έγινε την Παρασκευή 14η Φεβρουαρίου, δίχως όμως λήψη δείγματος, λόγω του ότι μεσολαβούσε Σάββατο και στο εργαστήριο δεν γινόταν αναλύσεις εκτός κατ’ εξαίρεση εάν έφταναν δείγματα το Σάββατο.

Η έκθεση αναφέρει ότι «Μακροσκοπικά πάντως και πάλι ήταν σαφής και ευδιάκριτη η ύπαρξη ρύπανσης εντός του ρέματος ενώ δεν διαπιστώθηκε εκροή υγρών από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που βρίσκεται εκατέρωθεν του εν λόγω ρέματος, εκτός της εκροής από την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού της δραστηριότητας «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» η οποία μακροσκοπικά δεν διέφερε από τις λήψεις των προηγουμένων αυτοψιών».

Η τέταρτη αυτοψία διενεργήθηκε στις 5 Μαρτίου 2020 με τον ίδιο τρόπο όπου και εστάλη δείγμα νερού στο χημείο από την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού τής δραστηριότητας «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ». Διαπιστώθηκε και πάλι εκροή υγρών μόνο από την «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» και όχι από άλλες παρακείμενες μονάδες που δεν διαπίστωσαν εκροές νερού.

Οι αυτοψίες διενεργήθηκαν μετά από συνεχείς καταγγελίες στον Δήμο Κατερίνης για ρύπανση στο εν λόγω ρέμα και τα δείγματα νερού εστάλησαν στο πιστοποιημένο εργαστήριο ENVIROLAB IKE Βόλου.

Όπως όφειλα, επικοινώνησα με την «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» ζητώντας τους, στα πλαίσια του ρεπορτάζ αυτού, να τοποθετηθούν επί του θέματος. Ο υπεύθυνος τής μονάδας αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η ρύπανση γίνεται από την μονάδα τους και με παρέπεμψε στον σύγχρονο βιολογικό καθαρισμό που έχουν κατασκευάσει και λειτουργεί καλώντας με να τον επισκεφθώ και να δώ την λειτουργία του. Λέγοντας του ότι επίσημα έγγραφα υποδεικνύουν την μονάδα τους ως πιθανή αιτία της ρύπανσης του καναλιού, ο υπεύθυνος αρνήθηκε και πάλι λέγοντας μου ότι τα λύματα δείχνουν να προέρχονται περισσότερο από αγελάδες (εξ ου και αυτή η μπόχα) και όχι από το πτηνοσφαγείο μας.

Στην συνέχεια επικοινώνησα και με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας, όπου και επιβεβαίωσαν την επικείμενη ρύπανση αλλά δεν μπορούν να πούνε με βεβαιότητα από πού προέρχεται, άσχετα που στα έγγραφα τους αναφέρουν την συγκεκριμένη μονάδα απ’ όπου διαπιστώθηκε εκροή υγρών στο κανάλι, τα οποία υγρά όμως βρέθηκαν εντός των ορίων που θέτει η σχετική Απόφαση Νομάρχη Πιερίας.

Πέραν τούτου, η Υπηρεσία σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, μετά και από την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης, από τον περασμένο Ιανουάριο προέβη σε διακήρυξη ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ύψους 150.000 ευρώ για εργασία «καθαρισμού ρέματος στην περιφερειακή τάφρο Κατερίνης», δηλαδή καθαρισμό από αυτοφυή βλάστηση που κρύβουν την πηγή ρύπανσης εφόσον οι υπάλληλοι τής Υπηρεσίας αδυνατούν να ελέγξουν επακριβώς -λόγω μη ορατότητας- το σημείο εκροής των μολυσμένων υδάτων, και καθαρισμό από απορρίμματα, μπάζα και λύματα στο ρέμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε η εταιρία αποπεράτωσης τού έργου και ευελπιστούν μέχρι το τέλος Μαΐου να τελειώσουν οι εργασίες για να έχουν καθαρή εικόνα και να πάψει κάποτε αυτό το ρυπαντικό έγκλημα. Τότε θα βρούνε και από πού πραγματικά προέρχεται αυτή η ρύπανση.

Το θέμα παίρνει έκταση και οι καταγγελίες συνεχίζονται για την ρύπανση τού ρέματος με έγγραφα καταγγελιών, με έγγραφα από το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης και έγγραφο από τον Δήμο Κατερίνης.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας με υπαλλήλους τής υπηρεσίας διενεργούν τέσσερις νέες αυτοψίες, με τις παράλληλες αυτοψίες και δειγματοληψίες νερού, στις 11, 12, και 14 Φεβρουαρίου 2020 καθώς και στις 5 Μαρτίου 2020.

Διαπίστωσαν αδιαμφισβήτητα και πάλι την ρύπανση του ρέματος μετά από επιβεβαίωση του αποτελέσματος της ανάλυσης του δειγματοληπτικού νερού.

Συγκεκριμένα: Από τα πέντε δείγματα γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η ρύπανση του εν λόγω ρέματος είναι πολλαπλή και επιβεβαιωμένη και διαρκής, τόσο από τις επανειλημμένες καταγγελίες για το θέμα αυτό, όσο και από παλαιότερους ελέγχους της αρμόδιας υπηρεσίας, που σε δύο από αυτούς τους ελέγχους (έτη 2014 και 2016) διαπιστώθηκαν παραβάσεις του νόμου «Ν.1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος» από την εταιρία «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ», όπου και η υπηρεσία εισηγήθηκε τότε την επιβολή προστίμου κατά της εταιρίας ενώ εκδόθηκαν και δύο Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας στην ίδια εταιρία.

Σημειωτέον ότι, από το παρελθόν που υπήρχε η μόλυνση αυτή, επιβλήθηκαν πρόστιμα ώς εξής:

Η Αντιπεριφέρεια Πιερίας επέβαλε πρόστιμα στην εταιρία Αμβροσιάδη ώς διοικητική κύρωση για ρύπανση ρέματος από πλημμελή λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τής μονάδας.

Το πρώτο πρόστιμο, συνολικού ύψους 17.500 ευρώ, επεβλήθη με έγγραφο τής 4ης Δεκεμβρίου 2014 με Αριθ. Πρωτοκόλλου 487415/12006 με αιτιολογία την ρύπανση, την υποβάθμιση και την αλλοίωση του περιβάλλοντος όπως αναφέρεται παρακάτω:

«Ρύπανση περιβάλλοντος (ρέμα, περιφερειακή τάφρος) από την διάθεση υγρών αποβλήτων τού πτηνοσφαγείου σε παρακείμενο ρέμα όπως διαπιστώθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο».

Η δειγματοληψία διενεργήθηκε στις 27/02/2013 στην περιφερειακή τάφρο και απεστάλη στο χημείο του κράτους όπου το αποτέλεσμα έδειξε ρύπανση.

Η δειγματοληψία τού 2013 εύλογα μας υποδεικνύει ότι η ρύπανση διενεργείτο πολύ πρίν από την χρονολογία αυτή. Δυστυχώς όμως εξακολουθεί επί σειρά ετών, μέχρι και σήμερα εν έτει 2020 όπου και ερευνάται η πηγή της ρύπανσης, δίχως δυστυχώς να βρεθεί όλα αυτά τά έτη ο υπαίτιος.

Μια δεύτερη επιβολή προστίμου στην «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ», για το ίδιο θέμα τής ρύπανσης που εξακολουθούσε παρά τις συστάσεις και την επιβολή του πρώτου προστίμου, έγινε με το έγγραφο τής 28ης Ιουνίου 2016 και με Αριθ. Πρωτοκόλλου 273228/5696 για «ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος περιορισμένης (αυτή την φορά) έκτασης από απόβλητα της επιχείρησης». Το πρόστιμο αυτή την φορά ήταν της τάξεως των 14.724 ευρώ.

Η βεβαιωθείσα παράβαση κατεγράφη από τα μέλη του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Πιερίας κατά την διενέργεια της από 16-7-2015 αυτοψίας, όπου σε χώρο (περίπου 5 στρεμμάτων) εντός της έκτασης της επιχείρησης, διαπίστωσαν υπολείμματα από κελύφη αυγών και πούπουλων αλλά και δύσοσμων υγρών σκούρου χρώματος από τα οποία αναδυόταν έντονη και δυσάρεστη οσμή.

Η δυσοσμία αυτή ήταν ανυπόφορη για τους πολίτες όλα αυτά τά έτη, εφόσον έφτανε μέχρι και την Κατερίνη. Τον Αύγουστο του 2014 μη αντέχοντας πλέον την δυσοσμία κάποιοι πολίτες, με αίτηση τους προς την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, κάτοικοι από την περιοχή τού οικισμού επέκτασης των Ευαγγελικών, ζητούν από την Αντιπεριφέρεια την «αντιμετώπιση των συνεπειών από την δυσοσμία συνεπεία τής απόρριψης λυμάτων». (Ονόματα και υπογραφές των αιτούντων βρίσκονται στην διάθεση μου).

Το εν λόγω ρυπαντικό έγκλημα συνεχίζεται έως και σήμερα (2020) δίχως να παίρνονται μέτρα προστασίας του καναλιού.

Η «Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ» πάντως έκτισε έναν σύγχρονο βιολογικό καθαρισμό και αρνείται όπως προ είπα τις πρόσφατες κατηγορίες ρύπανσης παραπέμποντας με σε άλλη γνωστή μονάδα, παρ’ όλα αυτά όμως εξακολουθεί να ρυπαίνεται το παρακείμενο κανάλι με μολυσματικά απόβλητα.

Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον όλα αυτά τά έτη διαπίστωνε αντικειμενική δυσκολία πρόσβασης σε όλο το μήκος του ρέματος για λεπτομερή και άμεσο έλεγχο, και για τον λόγο ότι την αρμοδιότητα «Αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων» μέχρι τις 18-07-2018 την είχαν οι ΟΤΑ α’ Βαθμού, δηλαδή οι Δήμοι, ζήτησε από τον Δήμο Κατερίνης, από το 2014 κιόλας, «… τον καθαρισμό τού επίμαχου ρέματος από την φυσική βλάστηση για την διερεύνηση της ρύπανσης» αλλά ο Δήμος επί δημαρχίας Σάββα Χιονίδη αδιαφόρησε και δεν πραγματοποίησε τον καθαρισμό. Μέχρι και σήμερα η βλάστηση παραμένει ως έχει ενώ ο Δήμος Κατερίνης, με δήμαρχο τώρα τον Κώστα Κουκοδήμο, διαπίστωσε την ρύπανση τού ρέματος με έγγραφο του τον Φεβρουάριο του 2020.

Η αρμοδιότητα «Αστυνόμευσης και καθαρισμού ρεμάτων» από τους Δήμους περιήλθε πλέον στον ΟΤΑ β’ Βαθμού, δηλαδή στις Περιφερειακές Ενότητες, γι’ αυτό και η υπηρεσία ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας για την αναγκαιότητα καθαρισμού τού ρέματος, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για ελεγκτικούς λόγους.

Επίκειται λοιπόν η ανάγκη συντόμευσης των εργασιών και της έρευνας εφόσον η αρμόδια υπηρεσία ανακοίνωσε την διαπίστωση τής μόλυνσης και της δυσοσμίας όπου δυστυχώς φτάνουν μέχρι και τις εκβολές τού ποταμού Αίσωνα καθώς και στο κανάλι της γέφυρας Κορινού υπάρχει ρύπανση, (όπως και από άλλη μονάδα που δέν αναφέρεται πουθενά από την Αντιπεριφέρεια στις έρευνες της) όπου αυτό είναι άλλο θέμα που θα κάνω αναφορά σύντομα στο μέλλον τόσο για την ρύπανση όσο και για τα μικρής και άνευ αξίας πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Π.Ε. Πιερίας.

Και δεν είναι μόνον αυτές οι μονάδες που ρυπαίνουν το περιβάλλον…

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας, τονίζει ότι, σε κάθε περίπτωση διενεργεί ελέγχους σε όλη την Π.Ε. Πιερίας για την υποβάθμιση τού περιβάλλοντος, είτε από καταγγελίες είτε από αυτά που θα εντοπίσει η ίδια, αλλά η δυσκολία εντοπισμού και καταλογισμού ευθυνών σε όσους προκαλούν την υποβάθμιση (ρύπανση και μόλυνση) υπάρχει στο ότι η ρύπανση γίνεται σε διαστήματα που δεν λειτουργεί η υπηρεσία, όπως αργίες, Σαββατοκύριακα, νυκτερινές ώρες κ.λπ., γι’ αυτό και ζητούν την συνεργασία των εμπλεκομένων αρμοδίων υπηρεσιών και όλων των υπολοίπων, όπως τού Δήμου, της Αστυνομίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Το ερώτημα όμως είναι, στα τόσα χρόνια ρύπανσης και μόλυνσης του εν λόγω καναλιού αλλά και τόσων άλλων, και με τόσες καταγγελίες που γίνονται δημόσια, ο εισαγγελέας γιατί δέν επεμβαίνει να αποδώσει τις ανάλογες ευθύνες;

Ας συμβάλλουμε λοιπόν όλοι στο να απαλειφθεί αυτή η καταδικαστέα και ποινικά κολάσιμη πρακτική τής μόλυνσης των υδάτων από κάποιους ασυνείδητους επιχειρηματίες, όπου θα πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Μή ξεχνάμε άλλωστε, ότι, η μόλυνση αυτή τού καναλιού και κατ’ επέκταση τού ποταμού Πέλεκα, καταλήγει στην θάλασσα όπου κάνουμε εμείς οι ίδιοι μπάνιο μαζί με τις οικογένειες μας.

Στους χάρτες βλέπουμε -με κόκκινη γραμμή-  την πορεία του ποταμού Πέλεκα όπου καταλήγει στην θάλασσα.

Η μόλυνση αυτή έχει βαρύ αντίκτυπο στην υγεία μας, στον τουρισμό μας, στους ξενοδόχους και σε κάθε τι που έχει άμεση σχέση με τον παραλιακό χώρο όπως οι αλιείς για παράδειγμα καθώς και η παρεμπόδιση για Γαλάζιες σημαίες στις ακτές τής Πιερίας.

 

©www.Pieria.tv – 2020

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2020-2021
Μοιραστείτε το Άρθρο