Σημαντική καταγγελία του δικηγόρου Β. Νουλέζα για την Eurobank

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

  • Αντίκεινται στο Κοινοτικό Δίκαιο οι Δ/γές Πληρωμής Τραπεζών.
  • Ανακοπές κατά Δ/γών πληρωμής Τραπεζών
  • Τρόποι άμυνας τών πολιτών-καταναλωτών.
  • Παράνομος ανατοκισμός Αρθρ.12Ν.2601/1998.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τού Βασίλη Νουλέζα

Ο ανατοκισμός και τα διαστήματα του λ.χ. ανά εξάμηνο πρέπει να έχουν συμφωνηθεί στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις. Επιπλέον λόγος ανακοπής είναι η καταχρηστική δανειακή ρήτρα. (Βλ. εγχειρίδιο Σπ. Ψυχομάνη, Τραπεζικό Δίκαιο Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, τεύχος 1, έκδοση ΣΤ’, 2008 εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 329)

Αβέβαιες, μη εκκαθαρισμένες και σε κάθε περίπτωση άκυρες ως ευθέως παράνομες άλλως καταχρηστικές απαιτήσεις των Τραπεζών.

Σημαντική αποκάλυψη για την Eurobank.

Έλαβε χρήματα υπό τήν μορφή δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τα χρήματα αυτά τα δανείζει σε ανυποψίαστους καταναλωτές!
Όλες τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα αυτών τών δανείων τα έχει εκχωρήσει στην ΕΤΕ και συνεπώς η ίδια δέν είναι δικαιούχος τών δανειακών απαιτήσεων.

Επιπλέον πρέπει να καταγγέλλεται ο καταχρηστικός χαρακτήρας των ΓΟΣ (Γενικοί Όροι Συναλλαγών).
Διότι ο καταναλωτής αναγκάζεται να προσχωρήσει σε μία σύμβαση λόγω της δεσπόζουσας θέσης του πιστωτικού ιδρύματος στήν συναλλαγή αυτή.

Η έννομη συνέπεια της καταχρηστικότητας και συνεπώς η ακυρότητα των ΓΟΣ εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από τον Δικαστή, ο οποίος οφείλει να εξετάσει την καταχρηστικότητα τών όρων που περιλαμβάνονται στην ένδικη σύμβαση και να μήν εκδώσει την Διαταγή πληρωμής αποσκοπώντας στην έννομη προστασία του καταναλωτή σε κοινοτικό επίπεδο έχοντας διαπιστώσει τήν ύπαρξη παράνομων και καταχρηστικών ΓΟΣ στην δανειακή σύμβαση.

Μή λησμονώντας την υπεροχή του Κοινοτικού Δικαίου πού είναι αυξημένης τυπικής ισχύος έναντι των κανονιστικών ρυθμίσεων του ελληνικού δικαίου, δύναται να υποβάλλει προδικαστικό ερώτημα ενώπιον του ΔΕΕ, ώστε να λάβει απαντήσεις.

Άραγε ο εθνικός δικαστής έχει υποχρέωση αυτεπάγγελτης έρευνας της καταχρηστικότητας των ΓΟΣ στην εκάστοτε δανειακή σύμβαση;

Αναφέρω τις διατάξεις της οδηγίας 93/13 ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τό άρθρο 28 του Συντ. και τις διατάξεις τής ΚΥΑ Ζ1-798/2008

 

Β. Νουλέζας
Δικηγόρος

Επιμέλεια: www.Pieria.tv

 


Μοιραστείτε το Άρθρο