ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο

του Γιώργου Φουστάνη

Σε νέα περιπέτεια οδηγείται ο Δήμος Κατερίνης καθώς του επεβλήθη δημοσιονομική διόρθωση ύψους 147.137,86 €, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς διαπιστώθηκε, ότι στο κτίριο έργου εγκαταστάθηκε άλλη σχολική μονάδα, συγκεκριμένα αντί του προβλεπόμενου 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου έχουν εγκατασταθεί το 19ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κατερίνης και το 19ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης (απόφαση υπ’ αριθμ. 3039/1.6.2011).

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή.

Η επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της. Βέβαια  ο Δήμος Κατερίνης ανέθεσε σε δικηγόρο Αθηνών την άσκηση ένδικων μέσων στο αρμόδιο Συμβούλιο Επικρατείας.

     Το όλο θέμα προέκυψε από την τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013». Έτσι αρχικά στις 20-1-2016 η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο, έκανε σύσταση στο ∆ήµο Κατερίνης είτε να εγκαταστήσει το 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο όπως προβλέπεται στην απόφαση ένταξης του έργου, για το οποίο έχει εκδοθεί το υλοποιηθέν κτιριολογικό πρόγραµµα, είτε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το Υπουργείο Παιδείας να εγκρίνει νέο κτιριολογικό πρόγραµµα που να περιλαμβάνει τις εγκατεστημένες σχολικές μονάδες στο έργο, δηλαδή το 19ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κατερίνης και το 19ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης. Με υπόμνημα του τότε ο ∆ήµος Κατερίνης γνωστοποιούσε, ότι σε διάστημα 6 µηνών θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το Υπουργείο Παιδείας να εγκρίνει νέο κτιριολογικό πρόγραµµα που να περιλαμβάνει τις εγκατεστημένες σχολικές µονάδες, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει στην εγκατάσταση του 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου στο εν λόγω κτίριο (Υπ’ αριθμ. 3266/5-2-16 υπόμνημα του).

     Στις 11-11-2016 με έγγραφο της η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επανέρχεται για την εξέλιξη του θέματος και ζητά ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο ∆ήµος Κατερίνης για την επίλυση του προβλήματος.

    Επειδή όμως η πρόταση του Δήμου, για προσωρινή στέγαση των 19ου Δημοτικού Σχολείου και 19ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης στο χώρο του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης μέχρι τη λήξη της σχολικής περιόδου 2016-2017, έγινε μεν δεκτή από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά ήταν αρνητική στην αναθεώρηση του κτιριολογικού προγράμματος του 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου µε μετονομασία της προτεινόμενης προς στέγαση σχολικής µονάδας 19ου ∆ηµοτικού Σχολείου, πράξη η οποία σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης συνιστά σηµαντική τροποποίηση που επηρεάζει τους όρους υλοποίησής της (Άρθρο 20 της υπ. αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος ∆ιαχείρισης), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιβάλει τελικά στο Δήμο Κατερίνης την παραπάνω απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης (Υπ’ αριθμ. 1050 από 15-02-2017).

     Τέλος πρέπει να σημειωθεί, ότι αν γινόταν δεκτή η πρόταση του Δήμου Κατερίνης προς το Υπουργείο Παιδείας για μετονομασία των σχολικών μονάδων, θα προέκυπτε μείζον πρόβλημα με τις οργανικότητες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οργανική θέση στα συγκεκριμένα σχολεία.

 

Γιώργος Φουστάνης

Επιμέλεια κειμένου: www.Pieria.tv

 


Μοιραστείτε το Άρθρο