ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

Υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019» από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου: «Η δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού δικτύου αποτελεί αναπτυξιακή μας προτεραιότητα για την αναβάθμιση της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της».

Την εργολαβική σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019», υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, στο γραφείο της, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης, 360.000,00 € (με  Φ.Π.Α. 24%), έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και την αποκατάσταση ζημιών–φθορών, σε επιμέρους τμήματα του καταστρώματος της 5ης Επαρχιακής Οδού από Ν.Έφεσο-Καρίτσα-Δίον-Γρίτσα και ειδικότερα στο τμήμα του οικισμού της Καρίτσας, των οποίων την αρμοδιότητα συντήρησης έχει η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Οι  εργασίες, που προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου, περιλαμβάνουν –περιληπτικά- εκσκαφές, επιχώσεις, καθαρισμούς και επενδύσεις τάφρων, καθαρισμούς οχετών, κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ80 μετά των φρεατίων αυτού, κατασκευή συρματοκιβωτίων για αποκατάσταση διάβρωσης σε τοπικά σημεία της οδού και επαναφορά καταστρώματος, αποκατάσταση στηθαίου ασφαλείας με τοποθέτηση νέου τύπου συστήματος αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ), αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων και αποκαταστάσεις χαλικοστρωμένων τμημάτων οδοστρωσίας, εργασίες διαγραμμίσεως στα νέα ασφαλτοστρωμένα τμήματα και τέλος εργασίες σήμανσης-ασφάλειας οδών, με τοποθέτηση πινακίδων κατάλληλου τύπου, σε θέσεις υποδείξεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

«Με σεβασμό στον πολίτη, δρομολογούμε και υλοποιούμε σημαντικά έργα υποδομών, που αναβαθμίζουν το οδικό μας δίκτυο, βελτιώνουν τις οδικές συνθήκες ασφαλείας, διευκολύνουν την πρόσβαση στην Πιερία και αποτελούν προτεραιότητα και δέσμευση για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας», επισημαίνει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.


Μοιραστείτε το Άρθρο