† ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μητροπολίτης Κίτρους, ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2022.

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

 

† ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος

πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἕνας νέος χρόνος, τό 2022, προβάλλει στον ὁρίζοντα τῆς ἱστορίας.

Ἕνας νέος χρόνος, πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρο τῆς ἀγάπης Του, για νά πολλαπλασιάσουμε τά χαρίσματα πού μᾶς δώρησε και να ἀξιοποιήσουμε τίς θεῖες δωρεές Του.

χρόνος δεν μετρᾶ μόνον τά γεγονότα, τίς πράξεις μας και τά ἔργα μας. Δεν εἶναι μόνο μία ἀδιάκοπη ροή, μιά πορεία πού ὁδηγεῖ σέ ἕνα τέλος, το ὁποῖο γνωρίζει μόνον ὁ Θεός.

Ὁ χρόνος μᾶς προσφέρεται ὡς εὐκαιρία (εὐ-καιρός) γιά πνευματική πορεία, για να ἀγωνίζεται ὁ καθένας για τον ἑαυτό του, ἀλλά και ὅλοι για ὅλους ὡς μέλη τοῦ ἴδιου Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

χρόνος ὑπάρχει, για να γίνεται ὁ καθένας μας πρότυπο καί ζωντανό παράδειγμα πρός μίμηση τοῦ πρωτοτύπου, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, σύμφωνα με τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού μᾶς παραγγέλλει «μιμηταί μου γίνεσθε καθώς κἀγώ Χριστοῦ» (Α’ Κορ. 11, 1).

Μέσα σέ μια ἐποχή ταραγμένη, γεμάτη ἐντάσεις και ἀντιπαλότητες, ἀγωνίες και ἄγχη, χρειαζόμαστε

  • μια ἄλλη στάση ζωῆς,
  • ἕνα διαφορετικό ἦθος, πού προσφέρει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
  • μια ἀποφασιστική στροφή πρός τίς ἀξίες τοῦ Γένους μας.

Ἡ πίστη στόν Χριστό ξεπερνᾶ τόν φόβο καί χαρίζει βεβαιότητα και ἀνδρεία στήν ψυχή μας, για να ἀγωνιζόμαστε με βαθειά ἐμπιστοσύνη στήν παρουσία και τη βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Ὁ νέος χρόνος μᾶς προσκαλεῖ και μᾶς προκαλεῖ

  • Για νά δώσουμε τή μαρτυρία τῆς πίστεως.
  • Για να ἀντισταθοῦμε στή λαίλαπα τῆς κακίας και τοῦ μίσους πού ὁδηγοῦν στόν διχασμό και στήν καταστροφή.
  • Για να ἔλθη ἡ ἀγάπη, πού ἀδελφώνει τούς ἀνθρώπους και δημιουργεῖ κοινωνίες εἰρήνης και χαρᾶς.
  • Για νά γίνουμε καινούργιοι ἄνθρωποι.

Μακριά ἀπό τόν Θεό ὑπάρχει τό χάος, τό κενό.

Ἡ ψυχή μας δέν γεμίζει μέτά ξυλοκέρατα πού παρέχει ὁ κόσμος. Πολύ περισσότερο δεν εἰρηνεύει με τίς παραπλανητικές ὑποσχέσεις για τά ἀγαθά τοῦ κόσμου τούτου, πού εἶναι προσωρινά καί μάταια.

Ἀλήθεια θέλει καί χαρά δημιουργική, πού γεμίζουν τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

 

Χρόνια πολλά, καλά και εὐλογημένα!

Δημιουργική καί χαρούμενη ἡ Νέα Χρονιά!

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

 


Μοιραστείτε το Άρθρο