Άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης στην προβλήτα Παραλίας. Παραδίδεται στα μέσα Ιουνίου.

Ειδικότερα, αφού διαμορφωθεί κατάλληλα η επιφάνεια με τσιμεντοκονίαμα (όπου απαιτηθεί), θα κατασκευαστεί νέο ξύλινο δάπεδο,… Τέλος, η δαπάνη για το έργο θα καλυφθεί από Δημοτικούς Πόρους, ενώ οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο στα μέσα Ιουνίου.

Continue reading »