ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ: «Υποχρέωση υποβολής μηνιαίου δελτίου παραγωγής από τους πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών»

Το Τμήμα Αλιείας ανακοινώνει ότι θα προβεί σε επιτόπιες ενημερώσεις των επαγγελματιών αλιέων του νομού μας σχετικά με την υποχρεωτική υποβολή μηνιαίου δελτίου παραγωγής από τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων, και ενόψει εφαρμογής του νόμου 45972019, άρθρο 32.

Continue reading »