Γιατί δύσκολα μεταδίδονται μικρόβια στην Θεία κοινωνία; Ποιά προστασία υπάρχει;

του Γιώργου Οικονομίδη, www.Pieria.tv  (11-03-2020)
Πολύς λόγος -και πάλι- για το αν μεταδίδεται ή όχι ο Κορωναϊός με την τελετή τής Θείας κοινωνίας στην Ορθόδοξη εκκλησία. Αρκετοί κρούουν τον κώδωνα τού κινδύνου μετάδοσης τού ιού με την Θεία κοινωνία, χρησιμοποιώντας το ίδιο κουταλάκι-λαβίδα, ενώ η ηγεσία τής Ορθόδοξης εκκλησίας υποστηρίζει το αντίθετο. Τί όμως ισχύει;

Continue reading »