Πότε (επιτέλους) θα ελευθερώσουμε την πατρίδα μας!

Η Ελλάδα τελεί πλέον υπό καθεστώς αυστηρής επιτήρησης.
Πρόκειται συνεπώς για άμεση και ανεπίτρεπτη ενάντια στο Σύνταγμα εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας για 99 χρόνια με εφαρμογή Αγγλικού Δικαίου. Άραγε πρόκειται για υποδούλωση;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ:

Continue reading »