ΈΝΝΟΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κακούργημα αν το ποσόν ζημίας-απώλειας δασμών & φόρων τού Δημοσίου υπερβαίνει τίς 150.000€

Έννοια: α) η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξ αυτού εξαγωγή εμπορευμάτων υποκειμένων σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα Τελωνεία, χωρίς τη γραπτή άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής ή σε άλλο από …

Continue reading »