ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – 2021

Μεγάλα έργα & υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα.

Προχωρήσαμε στην εκτέλεση ενός πλούσιου, στοχευμένου και αναπτυξιακού τεχνικού προγράμματος προϋπολογισμού ύψους 20 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 11.752.758 ευρώ για την…

Continue reading »