Σήμερα 19-5-2016 συγκλήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΑΔΟ

Σήμερα 19-5-2016 συγκλήθηκε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΑΔΟ

Continue reading »