Δήμος Κατερίνης: Μέτρα οικονομικής ανακούφισης των τοπικών επιχειρήσεων.

*Απαλλαγή της καταβολής τελών τραπεζοκαθισμάτων εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος.

*Το μέτρο θα είναι σε ισχύ για όσο διάστημα διαρκέσει η πανδημία.

Continue reading »