ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου: «Η δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού δικτύου αποτελεί αναπτυξιακή μας προτεραιότητα για την αναβάθμιση της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της».

Continue reading »