Καθαρισμός & αποψίλωση χόρτων στο παραλιακό μέτωπο, στην πόλη της Κατερίνης & σε Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες.

Καθημερινές και σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις συνεργείων της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Κατερίνης, στην πόλη και στις δημοτικές – τοπικές κοινότητες. Ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα στο παραλιακό μέτωπο ζήτησε ο…

Continue reading »