«Διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών – αποφυγή πυρκαγιών»

Επισημαίνουμε επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση των φυτικών υπολειμμάτων των καλλιεργειών (σιτηρά, αραβόσιτος, ηλίανθος κλπ), στους παραβάτες δε, επιβάλλονται κυρώσεις.

Continue reading »