«ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΑΣΜΑ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 85 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

του Γιώργου Οικονομίδη, www.Pieria.tv (29/07/2018)
Η κυβέρνηση Τσίπρα τελείωσε, πρέπει να πέσει σύμφωνα με τον κορυφαίο Συνταγματολόγο Δ. Τσάτσο, ο οποίος ερμηνεύει το άρθρο 85 τού Συντάγματος για την ανάληψη ευθύνης τού Τσίπρα ώς εξής:

Continue reading »