Η www.Pieria.tv ΖΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

του Γιώργου Οικονομίδη, www.Pieria.tv (21/09/2018)
Η βεβαίωση καταχώρησης του αιτήματός μου έχει αρ. πρωτοκόλλου 32702/2018 και αναμένω την απάντηση εντός του χρονικού περιθωρίου που επιβάλλει ο Νόμος. Σε περίπτωση παραβίασης τού χρόνου θα ασκήσω τά νόμιμα δικαιώματά μου.

Continue reading »