Α. Μυστρίδης (για Νοσοκομείο Κατερίνης): «Σε τρία χρόνια καταφέραμε αύξηση εσόδων πέντε εκατομμυρίων ευρώ»

Διοικητική οργάνωση και αποτελέσματα.
Θεαματική είναι η αύξηση των εσόδων του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τριετίας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, της τάξης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Continue reading »