Δήμος Κατερίνης: Τοποθέτηση 80 νέων κάδων ανακύκλωσης στους οικισμούς της Τ.Κ. Παραλίας και «Γρέβενης» της Δ.Κ. Καλλιθέας

Στην ενίσχυση των υποδομών καθαριότητας, στον εκσυγχρονισμό της συλλογής και αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, λευκοσίδηρο) αναμένεται να συμβάλλει η τοποθέτηση 80 νέων μπλε κάδων ανακύκλωσης, από την αντιδημαρχία καθαριότητας,  η οποία είναι σε εξέλιξη στους οικισμούς της Τ.Κ. Παραλίας  και «Γρέβενης» της Δ.Κ. Καλλιθέας αντίστοιχα.

Continue reading »