Δημόσια Επιστολή Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Δημήτρη Αναγνωστάκη στον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

ΠΡΟΣ κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Τσουβάλα Κωνσταντίνο.
Δημόσια Επιστολή: Αξιότιμε κ. Αρχηγέ, η Ελληνική Αστυνομία, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, κλήθηκε να διαχειριστεί επιχειρησιακά δύο σημαντικά γεγονότα, που σχετίζονταν άμεσα με την εικόνα της χώρας στο διεθνές επίπεδο.

Continue reading »