Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω εφαρμογής των Μνημονίων

του Β. ΝΟΥΛΕΖΑ, Δικηγόρου
Με την ψήφιση από την βουλή και την εφαρμογή των απανωτών, διαδοχικών Μνημονίων παραβιάζονται και καταστρατηγούνται ευθέως τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, Διεθνή πρωτόκολλα που έχει επικυρώσει το ελληνικό κράτος, το Σύνταγμα, τα ατομικά, κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα.

Continue reading »