Τεχνικές εκθέσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης – Να τους «χαιρόμαστε» και να τους ξαναψηφίσετε

του Γιώργου Φουστάνη
Διαβάζοντας τις τεχνικές εκθέσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης για τις απευθείας αναθέσεις εργασιών αποχιονισμού σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Κατερίνης μου δημιουργήθηκαν τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα τα οποία εγώ δεν αντιλαμβάνομαι και δεν μπορώ να εξηγήσω:

Continue reading »