ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Η ΕΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ.

Θέλουμε να καταγγείλουμε με τον ποιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών και των κατά τόπων ΔΟΥ που προβαίνουν σε κατάσχεση των μισθών των εργαζομένων εις χείρας τρίτους, δηλαδή επιβάλλουν στους εργοδότες τους να παρακρατήσουν το μισθό ή μέρος…

Continue reading »