ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Continue reading »