Μετά το Γραφείο του Πρωθυπουργού και στη Βουλή το θέμα της ίδρυσης μεταγυμνασιακής δομής για τους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ.

Έπειτα από την ενημέρωση του Πρωθυπουργού συζητήθηκε και στη Βουλή των Ελλήνων την περασμένη εβδομάδα το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας μεταγυμνασιακής δια βίου εκπαιδευτικής δομής για τους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ της χώρας.

Continue reading »