ΠΑΠΑΔΕΣ ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΩ. ΑΚΡΩΣ ΤΡΕΛΛΟ ΚΙ’ ΑΠΟΡΡΗΤΟ !

Τό βίντεο μας αποτελείται από μιά συρραφή σκηνών από τό YouTube.com για τούς παππάδες πού τό επιμελήθηκε ό Γιώργος Οικονομίδης. Είναι στά πλαίσια τής σάτιρας, και όμως, τό βίντεο δείχνει τήν πραγματικότητα, όπου θά πρέπει νά καταλάβουμε πώς μακράν απέχουν οι παπάδες από τήν Αποστολική “διαδοχή” (εφόσον τέτοια δέν υφίσταται) και ότι είναι ξένοι και παρείσακτοι στην Χριστιανική Πίστη σύμφωνα μέ τήν Βιβλική τοποθέτηση, καί όχι μέ τήν θρησκευτική. Καλή τηλεθέαση. Διάρκεια 8,45′         15 Οκτωβρίου 2012 Γιώργος Οικονομίδης […]

Continue reading »